Tuy muộn nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà các bạn đã dành cho tôi sau khi tôi bị tai nạn xe đạp vào ngày 08/01 vừa qua. Đặc biệt, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn tới BS. PELLE.

Trân trọng!

HFH Testimonial Client Avatar
1
HFH Testimonial Job Title
BRUNET ODILE, nằm viện từ 08/01 đến 14/01/2020
HFH Testimonial Client Name
BRUNET ODILE, nằm viện từ 08/01 đến 14/01/2020
HFH Testimonial date