Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội

 

Thông tin liên hệ:

Hotline cấp cứu: (84-24) 3574 1111

Điện thoại: (84-24) 3577 1100

Email: contact@hfh.com.vn

Địa chỉ: Số 01 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Tải về bản đồ HFH

Liên Hệ

Hỏi bác sĩ

 

Phản hồi

 

Họ Tên
Điện Thoại
Email
Họ Tên
Số Điện Thoại
Email