Nội soi chụp mật tụy ngược dòng

Thủ thuật này được áp dụng hỗ trợ thăm khám, chẩn đoán và điều trị các bất thường về mật và tuyến tụy như tắc đường mật, tụy do sỏi và pô-líp.

Nội soi chụp mật tụy ngược dòng kỹ thuật kết hợp sử dụng tia X với ống nội soi. Ống nội soi được đưa qua đường miệng qua bụng vào ruột non và lỗ của đường mật. Chất cản quang được bơm vào ống dẫn mật để có thể quan sát bất thường trong ống dẫn mật và ống tụy qua X-quang. Nếu thấy sỏi trong ống dẫn mật, lỗ vào đường mật được nới rộng để có thể đưa sỏi ra ngoài qua dây điện. Vết rạch tại lỗ vào đường mật sẽ lành trong vòng một tuần.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: (84-24) 3577 1100 (24 giờ), email: business_dev@hfh.com.vn or contact@hfh.com.vn