Nhân viên Digital Marketing

Mô Tả Công VIệc
 • Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động marketing online, bao gồm SEO/ SEM, dữ liệu marketing, các chiến dịch quản cáo qua email, mạng xã hội và quảng cáo hiển thị, đặc biệt facebook và Zalo
 • Thiết kế, xây dựng và duy trì hoạt động của các kênh truyền thông mạng xã hội 
 • Đo lường và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing online và đánh giá, so sánh với mục tiêu đề ra 
 • Đưa ra đánh giá về xu hướng và insights người dùng, tối ưu việc chi tiêu ngân sách và hiệu quả dựa trên insight 
 • Cùng tham gia lập chiến lược phát triển mới và sáng tạo 
 • Lên kế hoạch, thực hiện và đo lường chuyển đổi của các chiến dịch thử nghiệm
 • Làm việc cùng các bộ phận trong bệnh viện để lập các landing pages và tối ưu trải nghiệm người dùng
 • Sử dụng khả năng phân tích mạnh mẽ để đánh giá trải nghiệm khách hàng qua các kênh truyền thông và các điểm tiếp xúc khách hàng 
 • Xác định các công cụ đo lường chuyển đổi và tối ưu hóa kênh người dùng 
 • Cộng tác với các đại lý và các đối tác cung cấp khác 
 • Đánh giá các công nghệ mới nổi 
 • Nhiệm vụ khác nếu có yêu cầu 
Yêu Cầu
 • Có kinh nghiệm về digital marketing 
 • Có kinh nghiệm về quản lý SEO/ SEM, dữ liệu marketing, các chiến dịch quảng cáo email, kênh mạng xã hội và/ hoặc quảng cáo hiển thị, đặc biệt facebook và Zalo
 • Đưa ra ý tưởng xác định đối tượng khách hàng mục tiêu và đưa ra các chiến dịch online thu hút, hữu ích và thúc đẩy với khách hàng
 • Có kinh nghiệm tối ưu các trang đích và kênh người dùng 
 • Có kinh nghiệm về thử nghiệm A/B và thử nghiệm đa biến 
 • Hiểu biết chắc về công cụ phân tích website (Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends), đặc biệt là Facebook, Zalo
 • Có hiểu biết về công cụ phân phát quảng cáo (DART, Atlas) 
 • Có kinh nghiệm lập và tối ưu chiến dịch quảng cáo Google Adwords 
 • Có hiểu biết về HTML, CSS và JavaScript  
 • Có kỹ năng phân tích và tư duy theo hướng dữ liệu 
 • Cập nhật các xu hướng và thực hành mới về quảng cáo và đo lường quảng cáo online 
 • Nói tiếng Anh thành thạo
Phúc Lợi
 • Phúc lợi chi tiết được trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn