Quản lý bán hàng

Mô Tả Công VIệc
 • Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kinh doanh 
 • Lập mục tiêu bán hàng, so sánh hiệu quả bán hàng với mục tiêu đặt ra và điều chỉnh mục tiêu khi cần 
 • Đánh giá quy trình bán hàng hiên tại, nhận định cơ hội và thực hiện nâng cao năng suất bán hàng
 • Xây dựng KPI cho nhân viên và phân công vùng phụ trách cho các thành viên 
 • Xây dựng đội ngũ/ kênh hợp tác bán hàng 
 • Cải thiện và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác/ khách hàng B2B 
 • Đưa ra dự báo bán hàng chi tiết và chính xác 
 • Đào tạo, hướng dẫn và giải pháp cho các thành viên 
 • Thúc đẩy môi trường nhóm hợp tác và cạnh tranh 
 • Đánh giá hiệu quả công việc của từng cá nhân qua giám sát, đo lường và đưa ra hành động khắc phục nếu cần
 • Nhiệm vụ khác nếu có yêu cầu 
Yêu Cầu
 • Bằng cử nhân về Kinh doanh, Marketing, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan 
 • Có 5 năm kinh nghiệm về bán hàng 
 • Có kỹ năng giao tiếp và viết tốt 
 • Có khả năng quản lý nhóm để đạt được mục tiêu đặt ra 
 • Kỹ năng lãnh đạo tốt 
 • Có kinh nghiệm đặt mục tiêu bán hàng 
 • Kỹ năng phân tích theo định hướng kết quả 
 • Hiểu biết sâu về hệ thống và thực hành tốt về phần mềm quản lý khách hàng 
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office - Proficient in Microsoft Office.
 • Nói tiếng Anh thành thạo 
Phúc Lợi
 • Phúc lợi chi tiết được trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn