Covid-19

Tin Tức

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội xác nhận thực hiện theo đúng quy trình và an toàn để chăm sóc bệnh nhân sau khi bệnh nhân số 237 đã có mặt tại đây

Chúng tôi tổ chức kiểm tra sàng lọc tất cả khách hàng trước khi bước vào tòa nhà khám chữa bệnh. Việc kiểm tra sức khỏe này được thực hiện theo đúng hướng dẫn công khai bao gồm kiểm tra thân nhiệt, khai thông tin về dịch tễ. Bất kỳ ai có triệu chứng hoặc nghi ngờ sẽ được đánh giá về mặt y tế bởi một bác sĩ phụ trách tại khu vực cách ly được bố trí ngoài tòa nhà 7 tầng, nếu được xác nhận dương tính sẽ được chuyển tới các bệnh viện được chỉ định để cách ly và điều trị theo đúng hướng dẫn. Xem thêm